Servicii

Transportările internaționale
Specializarea principală a companiei noastre este o organizarea transportărilor internaţionale de mărfuri pe cale rutieră. În cazul în care compania dvs importă, sau exportă un oarecare tip de marfă în relație iternațională, vă oferim cu plăcere un vehicul.

Geografia
Oferim servicii de transport de marfă numai în cadrul ţărilor europene (parțial în / din Asia, cum ar fi Turcia sau Kazahstan).  

 

 

Direcțiile specifice
Turcia <-> CSI (Republica Moldova, Rusia, Kazahstan, Belarus);
România <-> CSI (Rusia, Kazahstan);
Bulgaria <-> CSI (Republica Moldova, Rusia, Kazahstan);
Grecia <-> CSI (Republica Moldova, Rusia, Kazahstan);

Moldova <-> Europa (Germania, Franţa, Olanda, Italia, Spania, Belgia, Cehia, Austria);
Moldova <-> CSI (Rusia, Belarus, Ucraina, Kazahstan);

Rusia <-> Turcia, România, Bulgaria, Grecia. 


Tipul de transport
Aşa cum probabil aţi observat, oferim servicii pentru transportul rutier de mărfuri, ca cele mai rapide şi mai bune în raport de timp / cost.

Tipuri de vehicule
În funcţie de caracteristicile mărfii (de tip, greutatea, volum, dimensiuni), vom oferi tipul optimal de vehicule: prelate (86 m3 - 120 m3), autotren, frigider, cap tractor, prelată, jumbo, minibus, transportator de automobile.

Dacă e dificil să determinați tipul de transport, selectaţi "Altul" – vă contactăm și vă consultăm referitor la tipul corespunzător.

Tipuri de marfă
de volum standard;
de volum şi dimensiuni nestandard - supradimensionate;
cu conținut periculos- clasele ADR 1-9.

 

Servicii suplimentare
 În funcţie de marfă, deseori sunt necesare servicii suplimentare (de exemplu, în funcţie de legile țărilor prin care tranzitează marfa). În plus, paralel cu serviciile de bază oferim:


  • Servicii vamale (Turcia, România, Bulgaria, Grecia, Republica Moldova);
  • Servicii escortă;
  • Garanţii financiare (Ucraina, Rusia).